Bài viết

Tin tức

06-05-2022

Miễn là có TÀ TƯA #full_topping để nhâm nhi khi “tới cơn ghiền” thì mưa không ngại, nắng cũng chẳng màn. Đúng hong mấy bàaa

Nhanh nhanh TAG ngay nhỏ bạn thân rồi dắt nhau ra CHIN nè. Tụi mình chờ đó nhen!!!

Danh mục bài viết